Breaking News

Zarządzanie usługami informatycznymi

Osbługa informatyczna firm czyli usługi informatyczne dla średnich firm.
Osbługa informatyczna firm a opłacalność w korporacji

Zarządzanie usługami informatycznymi to proces zarządzania różnymi działaniami związanymi z technologią informacyjną. Działania te są wykonywane przez organizację. Są one podzielone na cztery główne kategorie: Business-driven, Customer-based, Managed oraz Cloud service. Celem tego procesu zarządzania jest pomoc organizacjom w utrzymaniu integralności ich systemów i aplikacji informatycznych.

Rozwiązanie IT oparte na biznesie

Rozwiązanie informatyczne ukierunkowane na biznes to takie, które jest zaprojektowane i wdrożone w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań IT, ten typ rozwiązania IT jest napędzany przez wymagania biznesowe, a nie technologię, która je zasila. Zaczyna się od strategii biznesowej, wymagań i celów, a następnie przekształca je w rozwiązanie informatyczne. Transformacja jest zwykle osiągana poprzez transformacje modeli, które dostosowują warstwy biznesową i informatyczną. Skutkuje to zwiększoną elastycznością i krótszym czasem realizacji.

Opracowanie rozwiązania biznesowego wymaga ścisłej współpracy pomiędzy zespołami biznesowymi i technologicznymi. Rezultatem jest oprogramowanie, które odpowiada na potrzeby biznesowe i pomaga zwiększyć wydajność i obniżyć koszty. Proces Business Driven Development jest ciągłym cyklem działań, które mają miejsce podczas rozwoju. Po skompletowaniu elementów składowych rozwiązania, komponenty te są prezentowane grupie użytkowników.

Podejście BDD zwiększa zwinność biznesu poprzez dostosowanie inicjatyw IT do specjalistów biznesowych oraz upraszcza proces uzasadniania kosztów dla budżetów IT. Formalność procesu BDD waha się od lekkiej do ciężkiej w zależności od wielkości zespołu projektowego, złożoności i wymagań biznesowych. Proces musi również równoważyć konkurujące ze sobą priorytety interesariuszy. Dzięki odpowiedniemu podejściu do zarządzania projektami, rozwiązania IT oparte na biznesie mogą pomóc firmie w realizacji celów i osiągnięciu sukcesu biznesowego.

Obsługa klienta

Obsługa klienta w obsłudze IT dla firm odnosi się do praktyki świadczenia usług w oparciu o potrzeby klienta, takie jak obsługa IT dla firm i cloud computing. Kontakt z klientem odbywa się za pośrednictwem różnych kanałów, w tym poczty elektronicznej, telefonu i czatu na żywo. Kanały te są zwykle dostępne w godzinach pracy. Innym rodzajem usługi opartej na potrzebach klienta jest samoobsługa internetowa, która zapewnia klientowi narzędzia do kontaktowania się z organizacjami bez konieczności korzystania z pomocy człowieka.

Obsługa klienta jest krytycznym elementem świadczenia usług IT dla firm. Celem obsługi jest zapewnienie klientowi jak najlepszego doświadczenia i zbudowanie z nim trwałej relacji. Podczas gdy zautomatyzowane procesy stają się coraz bardziej powszechne, element ludzki jest nadal kluczowy. Przedstawiciele obsługi klienta to osoby, które mają bezpośredni kontakt z nabywcami, a interakcje z nimi wpływają na postrzeganie firmy przez nabywców. Dlatego wiele firm dąży do zwiększenia zadowolenia klientów poprzez zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta.

Usługa zarządzana

Usługi zarządzane to praktyka zlecania procesów i funkcji stronie trzeciej. Jest ona często stosowana w celu zmniejszenia wydatków budżetowych i usprawnienia działalności. Ponadto, usługi zarządzane mogą pomóc firmie w zmniejszeniu bezpośrednich kosztów zatrudnienia. Może również zmniejszyć liczbę pracowników, których musi zatrudnić. Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą, czy dużą korporacją, istnieje usługa zarządzana, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom.

Usługi zarządzane obejmują proaktywne monitorowanie, priorytetowe wsparcie oraz zarządzanie użytkownikami i urządzeniami. Usługi te zapewniają optymalną wydajność systemów informatycznych. Ponadto pomagają one w jak najlepszym wykorzystaniu najnowszych technologii oraz zwiększeniu produktywności i zysków. W istocie, zdejmują one stres z zarządzania technologią i mogą stanowić różnicę między sukcesem a porażką.

Usługi zarządzane są również korzystne, jeśli firma nie jest wystarczająco duża, aby posiadać wewnętrzny dział IT. Małe firmy, na przykład, często nie posiadają wiedzy informatycznej niezbędnej do obsługi swoich systemów. Dostawca usług zarządzanych może pełnić rolę eksperta IT dla firmy, zapewniając wsparcie informatyczne zarówno zdalnie, jak i na miejscu.

Dostawca usług zarządzanych jest odpowiedzialny za wszystkie te aspekty zarządzania IT. Dostawca usług będzie zarządzał sieciami, oprogramowaniem i sprzętem, zapewniając jednocześnie całodobowe wsparcie. Będzie monitorował systemy, aby zapobiec wystąpieniu jakichkolwiek problemów. Jeśli systemy doświadczają jakichkolwiek problemów, mogą pomóc w ich naprawieniu natychmiast. Ponadto, usługi zarządzane często zapewniają 24-godzinne wsparcie działu pomocy technicznej.

Kolejną zaletą usług zarządzanych jest oszczędność kosztów. Są one bardziej przystępnym sposobem na zarządzanie technologią i uniknięcie wydatków związanych z zatrudnieniem pełnoetatowego personelu IT. Na przykład, jeśli Twoja firma ma złożoną infrastrukturę, MSP, takie jak ScienceSoft, zajmie się wszystkimi jej elementami. MSP zajmie się wszystkim, od codziennego monitorowania do długoterminowej optymalizacji i rozwoju.

Wybierając dostawcę usług zarządzanych, należy upewnić się, że rozumiemy, na czym polega dana usługa. Zazwyczaj dostawcy usług zarządzanych zarządzają infrastrukturą sieciową, technologiczną i kopiami zapasowymi danych. Ponadto monitorują oni sieć pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa i ogólnego ryzyka sieciowego.

Usługa w chmurze

Usługi w chmurze mogą zapewnić Ci wszystkie potrzebne zasoby IT i oprogramowanie praktycznie natychmiast. Mogą one nawet skalować rozwiązanie w miarę zmieniających się potrzeb. Usługi w chmurze są zwykle świadczone na zasadzie miesięcznego lub rocznego abonamentu i eliminują konieczność posiadania licencji na oprogramowanie w siedzibie firmy. Dostawcy usług w chmurze zapewniają również wyspecjalizowany personel do obsługi konkretnych projektów, który może być lepiej wyposażony do wykonania zadania.

Jednym z przykładów usługi w chmurze jest Platform-as-a-Service (PaaS). Jest to środowisko internetowe, które zapewnia całe oprogramowanie i sprzęt potrzebny do budowy aplikacji w chmurze. Dostęp do platformy można uzyskać za pośrednictwem publicznego Internetu, VPN lub dedykowanego połączenia sieciowego. Dostawca PaaS pobiera opłaty w zależności od tego, ile korzystasz z platformy, a Ty kontrolujesz cykl życia aplikacji.

Oprócz oprogramowania, usługi w chmurze oferują również wynajem infrastruktury. Na przykład dostawca IaaS może zapewnić bezpieczne centrum danych dla Twoich serwerów i sieci. Dzięki temu można szybko dodawać zasoby, a nawet kontrolować, kto ma dostęp do czego. Jeśli potrzebujesz dużego środowiska obliczeniowego, możesz wybrać jedną z kilku opcji IaaS.

Usługi w chmurze to dobry sposób na zaoszczędzenie pieniędzy na sprzęcie. Dostawcy usług w chmurze oferują szeroką gamę usług i produktów, w tym serwery wirtualne, systemy operacyjne i dyski do przechowywania danych. Te usługi w chmurze mogą pomóc w zmniejszeniu wydatków i usprawnieniu działalności. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron.

Choć usługi w chmurze są coraz wygodniejsze, są też pewne minusy. Jedną z głównych wad jest konieczność migracji wszystkich danych i aplikacji do chmury. Proces ten może być kosztowny, a wielu informatyków nie posiada niezbędnej wiedzy, aby przenieść się do chmury. Dodatkowo istnieje niewiele systemów backupu, a ryzyko przestoju jest bardzo wysokie. Jeśli jednak uda Ci się ograniczyć przestoje do minimum, Twoi użytkownicy zaufają chmurze bardziej niż Twoim własnym aplikacjom.

Usługi w chmurze stają się coraz bardziej popularne i istnieje wielu różnych dostawców, którzy oferują te usługi. Obecnie prym wiodą Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google. Firmy te mają szacowany udział w rynku na poziomie 33%. Nadal rozwijają się w imponującym tempie.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]